لیست اقلام وارداتی

1- پد میگرن مارک SINSIN ساخت کره جنوبی
2- پد قاعدگی ( دیسمنوره) مارک HEAT COMFORT ساخت کره جنوبی
3- پد گرفتگی عضلات مارک SINSIN ساخت کره جنوبی
4- چسب ضد حساسیت مارک SINSIN ساخت کره جنوبی
5- چسب ضد حساسیت بیرنگ مارک SINSIN ساخت کره جنوبی
6- نوارچسب ضد آب AQUA مارک santitan innova ساخت اسپانیا
7- نوار چسب سوختگی و التهاب ALOE VERA مارک santitan ساخت اسپانیا
8- نوار چسب جذب ترشحات عفونی ACTVE مارک santitan ساخت اسپانیا
9- هندی پلاست بیرنگ مارک saniplast ساخت اسپانیا
10- هندی پلاست رنگ پوست مارک saniplast ساخت اسپانیا
11- چسب میخچه CALLOS مارک saniplast innova ساخت اسپانیا
12- چسب ضد حساسیت مارک sanipor سایز2/5cm x 9m ساخت اسپانیا
13- چسب ضد حساسیت مارک sanipor سایز1/25cm x 9mساخت اسپانیا
14- چسب ضد حساسیت مارک saniporسایز 5 cm x 9m ساخت اسپانیا
15- چسب ضد حساسیت مارک saniporسایز2/5cm x 4/5mساخت اسپانیا
16- لکوپلاست رنگ پوست مارک saniplastسایز5m x 5cmساخت اسپانیا
17- لکوپلاست رنگ پوست مارک saniplastسایز5m x2/5cmساخت اسپانیا
18- لکوپلاست سفید رنگ مارک saniplastسایز5m x 5cmساخت اسپانیا
19- لکوپلاست سفید رنگ مارک saniplastسایز5m x 2/5 cmساخت اسپانیا
20- پد پانسمان استریل مارک saniporسایز9/7cm x 10cmساخت اسپانیا
21- پدپانسمان استریل مارک saniporسایز9/7cm x 15cmساخت اسپانیا
22- پدپانسمان استریل مارک saniporسایز9/7cm x 20cmساخت اسپانیا
23- پدپانسمان استریل مارک saniporسایز9/7cm x 25cmساخت اسپانیا
24- پدپانسمان استریل مارک saniporسایز9/7cm x 30cmساخت اسپانیا
25- چسب مخصوص واکسیناسیون مارک saniplast ساخت اسپانیا
26- آنژیوکت مارک CHIRAFLEX سایز 14 ساخت اسلواکی
27- آنژیوکت مارک CHIRAFLEX سایز 16 ساخت اسلواکی
28- آنژیوکت مارک CHIRAFLEX سایز 18 ساخت اسلواکی
29- آنژیوکت مارک CHIRAFLEX سایز 20 ساخت اسلواکی
30- آنژیوکت مارک CHIRAFLEX سایز 22 ساخت اسلواکی
31- اسکالپ وین مارک CHIRANA سایز 19 ساخت اسلواکی
32- اسکالپ وین مارک CHIRANA سایز 21 ساخت اسلواکی
33- اسکالپ وین مارک CHIRANA سایز 23 ساخت اسلواکی
34- سرنگ انسولین سوزن 29G x1/2″مارک CHIRANAساخت اسلواکی
35- سه راهی آنژیوکت مارک CHIRANA ساخت اسلواکی
36- ست تزریق خون مارک CHIRAHAEM ساخت اسلواکی
37- ست تزریق سرم مارک CHIRAPLUS ساخت اسلواکی
38- دستکش معاینه مارک CHIRANA سایزهای S,M,L ساخت اسلواکی
39- سرسوزن استریل مارک CHIRANA تمام سایزها ساخت اسلواکی
40- ماسک سه لایه جراحی مارک CHIRANA ساخت اسلواکی
41- دستکش جراحی استریل و معاینه تمام سایزها ساخت چین
42- کیسه آبگرم 100% رابر ساخت چین
43- ست کامل احیاء مارک BLU GROSS ساخت ژاپن
44- ساکشن پائی مارک BLU GROSS ساخت ژاپن
45- کپسول اکسیژن مارک ASAHI ساخت ژاپن
46- سوزن اسپاینال سایزهای 22و23و24و25و26و27
47- انواع ماسک های اکسیژن اطفال و بزرگسال
48- نازال اکسیژن
49- آمبوبگ های سیلیکونی اطفال و بزرگسال
50- چسب آکنه مارک SINSIN ساخت کروه جنوبی