پد ضد درد قاعدگی

با یک دهه سابقه مصرف در کشور
پد ضد درد قاعدگی
دارای مجوز واردات از وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

موارد استفاده:

این محصول باعث رفع انقباض ماهیچه های شکم و کمر و با ایحاد گرمان 58 درجه ناشی از ترکیبات بکار رفته در آن باعث تسکین دردهای دوران قاعدگی می شود که مدت تاثیر آن 12 ساعت و برای یک دوره کامل قاعدگی و منحصرا برای استفاده بانوان میشود.

نحوه استفاده:

ابتدا لایه رویی پد را برداشته و آن را روی لباس زیر خود نصب کنید بطوریکه پد از روی لباس بر روی محل درد قرار گیرد.
توجه بفرمایید که ادا پد را مستقیما بر روی پوست بدن قرار ندهید.

احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
فقط برای استعمال خارجی بکار رود.
جدا از سوارخ کردن و یا بریدن این پد خوداری فرمایید و در صورتیکه ترکیبات آن به این دلیل با پوست بدن تماس گرفت فورا محل مورد تماس را با آب شستشو دهید.